Formularz

Aktywny Dolny Śląsk > Formularz

Formularz - karta głosowania

Pamiętaj
  • Głosować można tylko 1 raz
  • Głos można oddać tylko na 1 projekt.
  • Udział w głosowaniu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego.

Wybrany projekt

Twoje dane

Pamiętaj, żeby podać włąściwy nr telefonu, na twój numer zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Z jednego numeru telefonu możesz potwierdzić oddanie maksymalnie 3 głosów.

Zabezpieczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016r., poz . 922.) uprzejmie informuję, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Aktywny Dolny Śląsk”.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia.
  4. Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne.