Formularz

Dolnośląski Budżet Obywatelski > Formularz

Formularz - karta głosowania

Pamiętaj
 • Głosować można tylko 1 raz.
 • Podczas głosowanie można wybrać po jednym projekcie z każdej kategorii (maksymalnie 7 projektów).
 • Udział w głosowaniu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego.

Wybrane projekty

Twoje dane

Pamiętaj, żeby podać właściwy nr telefonu, na twój numer zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Z jednego numeru telefonu możesz potwierdzić oddanie tylko jednego głosu.

Zabezpieczenie

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu wyłonienia w drodze głosowania najlepszych projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Dolny Śląsk” na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia głosowania oraz przez okres archiwizacji, który trwa 10 lat;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie firma, która w imieniu Administratora przetwarza dane osobowe (Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu);
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wyłonienia najlepszych projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Dolny Śląsk”, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości oddania głosu.