Szczegóły projektu

Numer projektu 103

Piłkarskie zmagania dla najmłodszych

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 21 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 142

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Organizacja projektu pn. Piłkarskie zmagania dla najmłodszych - aktywizacja i integracja dolnośląskich rodzin poprzez sport ma na celu popularyzację sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Będą to dwa jednodniowe turnieje piłki nożnej, które odbędą się na boisku i w hali sportowej na terenie Legnicy dla dzieci z rocznika 2009 - we wrześniu 2018 i dla dzieci z rocznika 2012 - w grudniu 2018. Udział w obu turniejach wezmą drużyny reprezentujące kluby sportowe i szkoły, m.in. zaproszone drużyny z terenu powiatów: legnickiego, chojnowskiego, prochowickiego, jaworskiego, złotoryjskiego, polkowickiego i wrocławskiego.

Szacunkowy koszt

Szacowany koszt realizacji projektu to kwota 21.000 zł, na którą składają się następujące pozycje:
1. Wynajem obiektów sportowych - 800 zł
2. Poczęstunek dla uczestników – 4 000 zł
3. Nagrody dla uczestników – 8 000 zł
4. Obsługa techniczna (w tym: medyczna, sędziowie, obsługa turniejów) – 1 200 zł
5. Zakup sprzętu sportowego (koszulki, piłki, etc.) – 4 000 zł
6. Promocja projektu - 1 000 zł
7. Koordynacja , rozliczenie finansowe projektu i przygotowanie sprawozdania końcowego – 2 000 zł
W ramach powyżej określonych pozycji kosztorysowych, wyłoniony Organizator, przeprowadzi działania przygotowawcze do turnieju, promocję i reklamę oraz samą realizację i rozliczenie projektu. Zapewni również wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% szacunkowej wartości kosztorysowej.

Termin realizacji projektu

01.09.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok