Szczegóły projektu

Numer projektu 104

Festyn pod tytułem "BEZPIECZNE WAKACJE"

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 20 000 zł

kwota dofinansowania 19 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 80

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Organizacja festynu przez Ludowy Klub Sportowy „HUZAR” Raszówka, OSP Raszówka, Samorząd Wiejski Raszówka przy współudziale Gminy Lubin pod tytułem „BEZPIECZNE WAKACJE” dla mieszkańców Raszówki, Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego. Przewidziany jest udział Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i Ratownictwa Medycznego. Zabawa, konkursy i wykłady mają zachęcić do udziału wszystkie grupy naszego społeczeństwa począwszy od dzieci do dziadków. Dla najmłodszych przewidziany park zabaw, dla starszych i młodzieży konkursy i zawody sportowe. Dla dorosłych turniej BULE, turniej piłki nożnej dla drużyn OSP i konkurs z wiedzy o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Dla wszystkich dobra zabawa na świeżym powietrzu z dobraną muzyką dla wszystkich grup wiekowych. Wieczorem zabawa taneczna z DJ. Przewidziane są również wydzielone punkty garmażeryjne zaopatrzone w ciepłe posiłki z grilla oraz napoje i słodycze. Wyznaczony będzie również punkt medyczny, w którym będzie można zmierzyć ciśnienie tętnicze.

Szacunkowy koszt

-Koszt nieodpłatnego poczęstunku wraz z wodą i napojami dla prowadzących pokazy, konkursy i wykłady przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji, Ratowników Medycznych i nieodpłatnie pomagającym wolontariuszom wyniesie około 4 500,00 zł. -Koszt nagłośnienia i oprawy muzycznej przez cały czas trwania festynu około 3 000,00 zł. -Koszt obsługi „parku zabaw” wraz ze sprzętem (zamki dmuchane, zjeżdżalnie, bańki mydlane, baseny wodne) i tym podobne koszt około 3 500, 00zł. -Koszt nagród dla biorących udział w zawodach, konkursach w tym z wiedzy w tematyce dot. „BEZPIECZNYCH WAKACJI” przewidywany koszt 2 000, 00zł. -Koszt i obsługa „parku linowego” 2 000,00 zł. – Koszt woda mineralnej dla uczestników w zawodach i konkursach 300,00 zł. --Koszty wynagrodzenia sędziów i instruktorów, obsługę medyczną około 1 200,00 zł.
-Koszty zakupu sprzętu do przeprowadzenia zawodów i konkursów około 1 500,00 zł.
- Koszty za wykłady na temat bezpieczeństwa dla specjalistów z poszczególnych branż – 1 000,00 zł. Organizatorzy zapewniają wkład własny w wysokości 5% dofinansowania.

Termin realizacji projektu

Przygotowanie od 02.07. 2018 przeprowadzenie w dniu 11.08. 2018 rozliczenie zadania do dnia 15.09. 2018

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą