Szczegóły projektu

Numer projektu 111

Buła z ... czyli karłowicki street food oraz wydanie numeru specjalnego Kuriera Karłowickiego

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 14 000 zł

kwota dofinansowania 11 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 366

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie trzech warsztatów kulinarnych tematycznych: polskiego, ukraińskiego oraz orientalnego. Ma na celu wzajemne przybliżenie trzech kultur od kuchni w dosłownym tego słowa znaczeniu. Każda kultura ma coś do zaoferowania od siebie, każda jest inna, ich odmienność przejawia się również w gotowaniu. Rosnący w popularność street food czyli jedzenie uliczne jest bardzo prostym sposobem na poznanie kuchni wielu państw oraz na wyjście jedzenia do ludzi, integracji i wspólnego biesiadowania. Uczestnikami warsztatów będą zainteresowani, chcący poznać potrawy inne od swoich tradycyjnych. Wszystkie potrawy będą podane w formie „na wynos” i nimi zostaną poczęstowani przechodnie oraz przybyli na poczęstunek. Warsztaty zostaną przeprowadzone pod okiem przedstawiciela danej kultury, fachowca w tej dziedzinie. Całość będzie zwieńczona wydaniem numeru specjalnego Kuriera Karłowickiego, gdzie między innymi, zostanie zawarta relacja z trzech biesiad wraz z przepisami potraw.

Szacunkowy koszt

1. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty: 3x 1100zł = 3300zł
2. Honoraria prowadzących warsztaty 3x 350zł = 1050zł
3. Zakup jednorazowych naczyń, sztućców, serwetek 3x 100zł = 300zł
4. Wynajem sal warsztatowych 3x 300zł = 900zł
5. Druk gazety (nakład: 2000 egz., format: A2 składane do A3, kolor: czarno-biały, 8 stron, papier: kreda mat, 100g) 2000zł
6.  Honorarium za opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku 800zł
7. Honorarium za redakcję tekstów 800zł
8. Honorarium za korektę tekstów 500zł
9. Zapewnienie oprawy graficznej, serwera oraz domeny 350zł
10. Koszty administracyjne projektu 1000zł

Inne koszty niewymagające finansowania:
1. Promocja w mediach, internecie, u partnerów
2. Logistyka – zakupy, przewóz artykułów, sprzętu
3. Projekt graficzny oraz wydruk plakatów na cele promocji projektu
4. Honoraria autorskie za napisanie artykułów do gazety
5. Koszt dystrybucji gazety

Termin realizacji projektu

sierpień - listopad 2018

Komentarz:

ok