Szczegóły projektu

Numer projektu 12

DOGTREKKING KARKONOSKI III

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 24 370 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 229

status wybrany

Skrócony opis projektu

III edycja Dogtrekkingu Karkonoskiego to impreza dla wszystkich miłośników psów, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi zwierzakami, poznając jednocześnie walory przyrodnicze, turystyczne, historyczne i kulturowe okolic Miłkowa i Rudaw Janowickich. Startować może każdy.
Zorganizujemy imprezę w konwencji biegu/spaceru przygodowego w towarzystwie psa, w której uczestnicy będą również rozwiązywać zadania tematyczne dotyczące lokalnych atrakcji przyrodniczo-turystycznych. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zachęta do aktywnego stylu życia poprzez rozwój aktywność fizycznej z psami oraz upowszechnienie i popularyzacja sportów kynologicznych w środowisku lokalnym. Impreza zachęci do integracji miłośników wszelkiego rodzaju aktywności z psami z regionu Dolnego Śląska, rozpropaguje ideę socjalizacji zwierzaków oraz odpowiedzialności za swoich pupili, jak również wypromuje Sudety jako region przyjazny czworonogom i ich aktywnym właścicielom.

Szacunkowy koszt

1. przygotowanie organizacyjne projektu i przeprowadzenie imprezy: miedzy innymi: reklama projektu, zabezpieczenie imprezy: obsługa medyczna, obsługa weterynaryjna, porządkowa, wynajęcie bazy, przygotowanie trasy, oznakowanie trasy, przygotowanie zadań na punktach kontrolnych, wynajęcie prowadzącego imprezę, zakup koszulek dla organizatorów i uczestników, zakup pucharów, zakup i przygotowanie pakietów startowych (np. mapa topograficzna, woda mineralna, przekąska regeneracyjna, przysmak dla psa, medale, dyplomy dla uczestników), przygotowanie fantów do loterii dla uczestników i ich pupili, przygotowanie poczęstunków regeneracyjnych na punktach kontrolnych, katering na terenie bazy, dekoracja zwycięzców, loteria fantowa - 21 050,00 PLN
3. ewaluacja projektu - miedzy innymi publikacja wyników na stronie stowarzyszenia, przygotowanie galerii zdjęć - 170,00 PLN.
4. koszty administracyjne - np. obsługa księgowa, koszty obsługi administracyjno - biurowej (np. rejestracja uczestników, regulamin imprezy, listy startowe, przygotowanie wyników) - 3150,00 PLN.

Termin realizacji projektu

16.06-31.12.2018

Komentarz:

ok