Szczegóły projektu

Numer projektu 121

XXV Jubileuszowy Przegląd Poezji i Prozy Osób Niepełnosprawnych

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 10 900 zł

kwota dofinansowania 10 900 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 206

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Głównym celem zadania jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, mieszkańców domów pomocy społecznej, w obszarze działań na rzecz zaspokajania ich potrzeb w zakresie integracji społecznej poprzez ekspozycję możliwości i talentów mieszkańców na szerokim forum środowiskowym, w formie konkursowej.
Przegląd Poezji i Prozy Osób Niepełnosprawnych jest imprezą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle chorych psychicznie, pozostających pod całodobową opieką jednostek pomocy społecznej. W konkursie wezmą udział reprezentacje kilkunastu domów pomocy społecznej z terenu Dolnego Śląska. Przewidywana liczba uczestników to 150 osób.
Zespoły będą miały za zadanie przygotowanie programu estradowego (muzycznego, słownego lub teatralnego) opartego na poezji lub prozie - przeważnie polskich mistrzów, lub prezentacje własnej twórczości.
W czasie imprezy uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie - obiad, podwieczorek, kolację.

Szacunkowy koszt

Koordynator zadania – 1000 zł (1 osoba)
Konferansjer – 500 zł (1 osoba)
Obsługa techniczna imprezy – 1200 zł (6 osób x 200 zł)
Najem sali widowiskowej – 1500 zł
Występ gościa specjalnego – 600 zł
Wyżywienie uczestników – 4500 zł (150 osób x 30 zł)
Statuetki – 800 zł (20 szt. x 40 zł)
Wydruk dyplomów – 200 zł
Obsługa księgowa – 300 zł
Materiały biurowe – 300 zł

Termin realizacji projektu

15.11.2018

Komentarz:

pozytywnie - do korekty niektóre pozycje budżetu