Szczegóły projektu

Numer projektu 13

Mali Gladiatorzy - Handballmania 2018

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 20 520 zł

kwota dofinansowania 19 800 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 531

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt "Mali Gladiatorzy - Handballmania 2018" polega na organizacji szkolenia dzieci w klasach czwartych w piłce ręcznej w wybranych szkołach na terenie Wrocławia. W treningach piłki ręcznej weźmie udział 90 dzieci w 6 szkołach podstawowych. W ramach projektu zawodnicy będą brali udział w 3 ogólnowrocławskich turniejach piłki ręcznej. Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez zatrudnionych trenerów lub nauczycieli WF i będą opierały się o przygotowany autorski program szkolenia w piłce ręcznej dla dzieci w tym wieku.

Szacunkowy koszt

Szacunkowy koszt projektu wynosi około 20.520 złotych w tym:
Wynagrodzenie trenera wynosić będzie 250 zł/m-c brutto czyli 1000 zł brutto w trakcie realizacji projektu. Łącznie koszt trenerów wyniesie 6.000 zł w trakcie realizacji zadania.
Turnieje. Koszt organizacji pojedynczego turnieju (6 godzin) wynosi 2.500zł w tym:
- wynajem sali gimnastycznej z trybunami dla rodziców,
- obsługę medyczną turnieju,
- obsługę sędziowską - boisko oraz sędzia stolikowy,
- woda dla zawodników,
- nagłośnienie i prowadzenie zawodów,
- obsługa techniczna,
- dyplomy dla zawodników i trenerów (96 szt.),
- sprzątanie sali.
Koszt organizacji 3 turniejów to 7.500 zł/zadanie.

Obsługa księgowa - 500 zł / zadanie. Projekt zostanie rozliczony przez biuro księgowe z Wrocławia.
Koordynator projektu. Nad prawidłowością prowadzonych zajęć treningowych, ich ilością oraz listami obecności czuwał będzie koordynator projektu. Jego zadaniem będzie również zaplanowanie, organizacja oraz przeprowadzenie turniejów dla zawodników klas IV. Wynagrodzenie koordynatora wynosić będzie 1.500 zł / zadanie.
Autorski program treningowy 1.500 zł / zadanie. Program obejmował będzie zarówno treningi zawodników jak i formułę organizacyjną turniejów.
Komplety treningowe (40 szt. x 70 zł) 2.800 zł / zadanie. W trakcie realizacji projektu przewidujemy zakup 40 kompletów treningowych dla zawodników uczestniczących w treningach i turniejach. Ze względów finansowych nie ma możliwości zakupu ich dla wszystkich - dlatego każda z drużyn otrzyma stroje dla wybranych zawodników, którzy cechują się wysokim zaangażowaniem w treningi i turnieje.
Wolontariat. W trakcie turniejów pomoc zespołom i organizatorom świadczyć będą wolontariusze (2 osoby) na podstawie porozumień wolontariackich. Ich pracę wyceniamy na 20zł brutto za godzinę co daje razem 36h w trakcie trwania projektu i kwotę 720 zł brutto.
Całkowity koszt projektu wyniesie około 20.520 zł, z czego 19.800 zł z dotacji i 720 zł z wkładu osobowego.

Termin realizacji projektu

1.09 - 31.12.2018

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą