Szczegóły projektu

Numer projektu 136

Budowania prawidłowych relacji w rodzinie i kształtowanie postaw patriotycznych w świecie dzisiejszej kultury masowej.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 23 200 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 130

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Zorganizowanie warsztatów w dwóch aspektach intelektualnym i wyjazdowym praktycznym.
Warsztaty w parafii Św Trójcy we Wrocławiu w okr od 25.06 do 15.12 2018 r. jeden raz w miesiącu od piątku do niedzieli po 2 godz dziennie z przerwą wakacyjną.
W czasie wakacji 2 wyjazdy integracyjne w góry.
Tematy warsztatów:
1. kultura języka i obyczajów w rodzinie i relacjach międzyludzkich
2.umiejętność korzystania z dóbr kultury przez całe rodziny
3. zagrożenia rozwoju osobowości dzieci i młodzieży w XXI wieku.
4. kształtowanie podstawowych nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w środowisku lokalnym, wzajemnej życzliwości i nawyków współżycia w grupie
6. wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zaprezentowanie ciekawych form i sposobów spędzenia wolnego czasu
6. wspólne wyjścia do opery, teatru, filharmonii, na koncerty okolicznościowe
7. imprezy z okazji święta Niepodległości
Dodatkowo, w ramach warsztatów można będzie skorzystać z doradztwa pedagogicznego i psycholog

Szacunkowy koszt

L.P. Rodzaj kosztu Dotacja Koszt własny Koszt całkowity

1 Wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty 8 000,00 0,00 8 000,00
2 Sprzęt i obsługa techniczna 2 300,00 200,00 2 500,00
3 Koordynator projektu 2 000,00 300,00 2 300,00
4 Zorganizowanie wyjazdu w plener 5 000,00 2 500,00 7 500,00
5 Opracowanie graficzne oraz druk ulotek i plakatów 500,00 0,00 500,00
6 Bilety na wydarzenia kulturalne,
materiały edukacyjne dla dzieci 1 700,00 0,00 1 700,00
7 Rozliczenie projektu- obsługa księgowa
500,00 200,00 700,00

Razem brutto: 20 000,00 3 200,00 23 200,00

Termin realizacji projektu

16.06.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą