Szczegóły projektu

Numer projektu 141

Teatralny Piknik "Maślickie pożegnanie lata"

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 19 500 zł

kwota dofinansowania 19 500 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 165

status niewybrany

Skrócony opis projektu

W 2018 roku część osiedli Wrocławia - m.in osiedla zachodnie takie jak: Maślice, Pracze Odrzańskie, Stabłowice obchodzą jubileusz 90-lecia włączenia w granice administracyjne Wrocławia. Ideą planowanego wydarzenia jest pobudzenie aktywności, integracja, wspólna zabawa, a przy okazji odkrywanie historii swojego osiedla. Celem jest budowanie tożsamości lokalnej, postaw obywatelskich i identyfikacji ze swoim miejscem zamieszkania poprzez wspólne wydarzenia.
Piknik Teatralny to multimedialne wydarzenie kulturalne, które rozgrywać się będzie w maślickich plenerach. Rozpisane jest na kilka motywów: teatralny, improwizatorski i warsztatowy. Chcemy zachęcić mieszkańców do wspólnej kreacji i świętowania. Jest to wydarzenie nie tylko aktywizujące, ale i integrujące społeczność zarówno wokół historii i tożsamości współczesnych Maślic, jak też i szerzej, czyli zachodniej części Wrocławia.

Szacunkowy koszt

Koszty:
Impreza piknikowa:
- 2000 zł (drewno na ognisko, ziemniaki z ogniska, zupa z kociołka, woda, zastawa jednorazowa)
- 4000 zł (wynajem sceny plus nagłośnienie).
Wynagrodzenie dla autorów scenariusza: 2000 zł
Wynagrodzenie dla grupy profesjonalnych aktorów (m.in za przeprowadzenie warsztatów): 5000 zł
Wypożyczenie kostiumów: 2500 zł
Wypożyczenie scenografii + tworzenie własnej : 4000 zł (materiały plastyczne, materiały budowlane, np. płyty drewniane)
Suma 19 000 zł

Termin realizacji projektu

30.06-28.09.2018 r.

Komentarz:

ok