Szczegóły projektu

Numer projektu 152

Festiwal Tradycji Górniczych "Barbórka" w Wałbrzychu

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 22 600 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 81

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Rok rocznie w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia organizowana jest jednak Barbórka górnicza, która pielęgnuje bezcenne tradycje. Co roku w ramach festiwalu odbywają się spotkania, prelekcje, wystawy, animacje i zabawy dla całych rodzin, warsztaty artystyczne, a także obchody tradycyjne, czyniąc Festiwal jednym z najważniejszych wydarzeń w regionie. Festiwal organizowany jest we współpracy ze stowarzyszeniami górniczymi, szkołami, uczelniami, partnerami z Czech i Niemiec oraz innymi instytucjami kultury.
Chcemy aby jego dotychczasowa formuła zostałaby uzupełniona o ciekawe poznawczo warsztaty, spotkania naukowe oraz dziecięcą akademię górniczą, a także – koncert barbórkowy. W jego dotychczasowej formule brakuje bowiem dużych wydarzeń kulturalnych – elementów, które przyciągnąć mogłyby rzesze Dolnoślązaków, a także szerszej oferty kulturalnej dla dorosłych, dzieci i młodzieży – poza wprowadzoną już w zeszłych latach – Barbórką dziecięcą i tradycyjną, szychtą rodzinną oraz paradą.

Szacunkowy koszt

1. Honoraria osób przygotowujących projekt (w tym koordynatora merytorycznego) oraz prowadzących warsztaty i spotkania (wraz z kosztami dojazdu): 10 000,00 zł
2. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i ich produktów: 4 000,00 zł
3. Wydruk gazety festiwalowej (przygotowanej w ramach warsztatów): 2 500,00 zł
4. Honorarium – koncert zespołu z okazji Barbórki – 4 500,00 zł
5. Dokumentacja filmowa i fotograficzna wydarzenia: 1 000,00 zł
6. Przygotowanie kampanii promocyjnej zadania - wydruk i rozesłanie zaproszeń; plakaty: 600,00 zł

Termin realizacji projektu

20.08. - 31.12.2018

Komentarz:

pozytywnie - do wyjaśnienia niektóre pozycje budżetu