Szczegóły projektu

Numer projektu 167

SKUMAJ BAZĘ - POZNAJ BASEBALL

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 22 300 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 327

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu popularyzację baseballu, softballu i slowpitchu na terenie miasta Wrocław (i ewentualnie wszystkich chętnych z województwa dolnośląskiego). W ramach projektu będę realizowane BEZPŁATNE zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w okresie terminu realizacji zadania. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na płeć i datę urodzenia.
Dodatkowo w ramach zadania planowane jest zorganizowanie warsztatów dla wszystkich dorosłych mieszkańców naszego regionu z baseballu/softballu/slowpitchu. Zostaną także przeprowadzone pokazowe zajęcia w szkołach z Wrocławia. W ramach zadania zostaną również wydane broszury promujące baseball, softball i slowpitch.

Szacunkowy koszt

- wynajęcie obiektów sportowych w okresie trwania projektu (głównie sal/hal gimnastycznych) - 13 000,00 zł
- zakup niezbędnego sprzętu i ewentualnie strojów; - 3 000,00 zł
- wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia; - 3 000,00 zł
- promocja projektu - 1 000,00 zł
- koordynacja i rozliczenie projektu; - 1 000,00 zł
- nagrody dla uczestników - 1 300,00 zł

Łącznie: 22 300,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Inne środki (wkład własny): 2 300,00 zł

Termin realizacji projektu

16.06-31.12.2018 r.

Komentarz:

ok