Szczegóły projektu

Numer projektu 176

"Hit and Run" Zagrajmy razem w baseball, softball i slowpitch

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 22 300 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 12

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu popularyzację baseballu, softballu i slowpitchu na teranie miasta Wrocław poprzez organizację otwartych rozgrywek w tych dyscyplinach. Do udziału zaproszeni zostaną wszyscy chętni, bez względu na płeć i datę urodzenia.

W ramach projektu rozegrane zostaną:
- turniej dla dorosłych w slowpitch oraz softball,
- rozgrywki dla dzieci - turniej szkół.

Szacunkowy koszt

- wynajęcie obiektów sportowych w okresie trwania projektu (głównie boisk, ewentualnie hal - w zależności od terminu rozegrania turniejów); - 9 000,00 zł
- zakup niezbędnego sprzętu i strojów; - 5 000,00 zł
- wynagrodzenie trenerów/instruktorów prowadzących drużyny podczas zawodów; - 2 000,00 zł
- wynagrodzenia sędziów, - 2 300,00 zł
- promocja projektu; - 2 000,00 zł
- nagrody dla uczestników projektu - 2 00,00 zł

Kwota całkowita zadania: 22 300,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Wkład własny: 2 300,00 zł

Termin realizacji projektu

16.06-31.12.2018 r.

Komentarz:

OK