Szczegóły projektu

Numer projektu 178

II Koncerty Ziemi Świdnickiej

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 40 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 55

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Festiwal "Koncerty Ziemi Świdnickiej" będzie składał się z 5 kameralnych koncertów wykonywanych w wiejskich kościołach oraz w pałacach znajdujących się w okolicach Świdnicy. Projekt skierowany jest do słuchaczy w różnym wieku, głównie mieszkańców wsi na terenie powiatu świdnickiego. Głównym celem Festiwalu jest aktywizacja społeczna i kulturalna osób - w tym także niepełnosprawnych - zamieszkujących tereny wiejskie, poprzez umożliwienie im udziału w wydarzeniach kulturalnych na terenie ich miejsc zamieszkania; ponadto promocja lokalnego dziedzictwa, jakim są zabytkowe budowle regionu. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny. Podczas koncertów Festiwalu zaprezentowana zostanie muzyka różnych epok - od renesansu po XXI wiek. Ze względu na specyfikę miejsc koncertów przeważać będzie muzyka klasyczna i sakralna.

Szacunkowy koszt

Honoraria muzyków - 18 000,00 PLN
Honoraria konferansjera - 3 000,00 PLN
Honorarium koordynatora projektu - 4 000,00 PLN
Honorarium osoby zajmującej się promocją zadania 4 000,00 PLN
Noclegi dla muzyków 1 700,00 PLN
Dokumentacja fotograficzna zadania - 1 800,00 PLN
Strojenie organów 2 000,00
Materiały promocyjne 5 500,00 PLN

Termin realizacji projektu

16.06.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok