Szczegóły projektu

Numer projektu 182

Teatr z legendą dla najmłodszych

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 20 100 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 180

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wystawienie spektaklu, przedstawiającego Karkonosze oraz wybrane legendy z nimi związane, w przedszkolach na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz kamiennogórskiego. Spektakl będzie niewątpliwie dużym wydarzeniem dla przedszkolaków- kontaktem z formą teatralną oraz poznaniem legend związanych z górami. Dzięki spektaklowi młodzi dolnoślązacy będą mogli doświadczyć teatru i poznać bliski im region. Dzieci z mniejszych miejscowości mają trudniejszy dostęp do kultury, dlatego warto docierać z nią do nich. Opowieść, jaką zobaczą maluchy będzie przedstawiona w atrakcyjnej dla dzieci formie, przy wykorzystaniu niewielkiej sceny marionetkowej, oraz lalek-marionetek animowanych przez aktorów. Ten sposób nawiązuje do czeskiego teatru marionetkowego.

Szacunkowy koszt

Obsługa finansowa projektu 800 zł
Koordynacja i ewaluacja projektu 1200 zł
Szacowane koszty transportu związane z realizacją wystawień spektaklu w przedszkolach ( koszty dojazdu na próby, do przedszkoli aktorów, scenografii, koszty transportu związane z ustaleniem trasy)
(1200 km x 0,8358 zł ) 1000 zł
Honorarium za adaptację spektaklu i próby ( 2 aktorów x 1900 zł ) 3800 zł
Honorarium za spektakle (12 spektakli x 2 aktorów x 550 zł ) 13200 zł
Druk informacji o spektaklu dla wychowawców 100 zł

Termin realizacji projektu

20.08- 31.12.2018r. ( I.Próby do spektaklu, kontakt z placówkami oraz ustalenie harmonogramu spektakli. ( 20.08- 30.09.18r.) II.Wystawienie 12 spektakli w różnych placówkach. ( 1.09- 15.12.2018r.) III. Ewaluacja zadania. ( 15.12- 31.12.2018r.) )

Komentarz:

pozytywnie - do wyjaśnienia niektóre pozycje budżetu