Szczegóły projektu

Numer projektu 30

Pamięć i fotografia

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 21 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 389

status wybrany

Skrócony opis projektu

Skrócony opis projektu:

Projekt „Pamięć i fotografia” ma dwa cele:

1.zapisanie w pamięci odbiorców dorobku twórczego dwojga nieżyjących, wybitnych artystów fotografii: Ewy Andrzejewskiej ( 1959 – 2017) i Wojciecha Zawadzkiego ( 1950 – 2017) z Jeleniej Góry. Ich twórczość dotycząca głównie Karkonoszy i Regionu Jeleniogórskiego jest znakomitym przykładem łączenia sztuki i dokumentu oraz osobistych biografii z fotograficzną pasją.
2.pokazanie możliwości fotografii: jako nośnika pamięci, dokumentu miejsca i czasu, promowania regionu.
W ramach projektu zakładam realizację trzech warsztatów artystyczno - edukacyjnych ( 2 fotograficzne i 1 filmowy) w okresie VII – IX. 2018 r., 2 wystawy fotografii i dokumentów filmowych pokazujące efekty warsztatów( IX – X) i seminarium ( XII ), seminarium pt.”Pamięć i fotografia”(X.2018) z towarzyszącym mu wydawnictwem - albumem fotografii Andrzejewskiej i Zawadzkiego, które powstały na Dolnym Śląsku.

Szacunkowy koszt

1. koszt organizacji warsztatów( zakup materiałów, honoraria dla prowadzących,zakwaterowanie): 4.000 zł
koszt organizacji seminarium ( honoraria wykładowców, zakwaterowanie, opracowanie redakcyjne i graficzne albumu, druk) : 15.700 zł
2. koszty administracyjne: 1300 zł

Szacunkowa kwota dofinansowania: 20.000
Szacunkowy koszt całkowity: 21. 000

Termin realizacji projektu

1.VII - 31.XII.2018

Komentarz:

ok