Szczegóły projektu

Numer projektu 45

„U Źródeł Kultury II- Śladami Karola Maya - Indiańska Wioska Szczawno-Zdrój”

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 10 000 zł

kwota dofinansowania 10 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 97

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Zadanie zostanie przeprowadzone na terenie „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. oraz na terenie Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju na podstawie zawartych umów z odpowiednimi instytucjami.
W celu realizacji zadania, na terenie Parku Zdrojowego powstanie Indiańska Wioska, gdzie poprzez rytuały etniczne, tańce indiańskie, konkursy edukacyjne, zostanie przedstawiona kultura Indian. Pozostałymi elementami zadania będą koncerty indiańskie i country nawiązujące klimatem do powieści Karola Maya.
Organizacja imprezy wynika z potrzeby edukacji, wychowania i kultury młodzieży i dzieci.
Wizualny przekaz życia amerykańskich Indian ma zachęcić dzieci i młodzież do czytania literatury m.in. Karola Maya, która przekazuje pozytywne wartości.

Szacunkowy koszt

Promocja i reklama- 3.000,00 zł; Prowadzenie imprezy- 1.000,00 zł; Przygotowanie wioski indiańskiej, gry, zabawy, spektakle taneczne- 5.000,00 zł; Wolontariat, koordynator projektu- 1.000,00 zł.

Termin realizacji projektu

16.06.-29.06.2018 przygotowanie i przeprowadzenie, 29.06.-31.08.2018 rozliczenie

Komentarz:

ok