Szczegóły projektu

Numer projektu 54

Aktywny Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 20 200 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 453

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: "Aktywny Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie" to świetna okazja do poznania Dolnego Śląska oraz terenu Wzgórz Trzebnickich i Gminy Oborniki Śląskie. Zaproponowane przez nas imprezy ukażą piękno otaczającej przyrody oraz rozpropagują aktywny tryb życia i odpoczynek na świeżym powietrzu. W ramach planowanego cyklu imprez zaangażujemy miłośników różnych dyscyplin sportu m.in. piłki nożnej, szachów, rajdów na orientację, pieszych wędrówek itp. z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczynią się do upowszechniania kultury fizycznej i turystyki aktywnej nie tylko na terenie Gminy Oborniki Śląskie, ale także województwa dolnośląskiego przez udział zawodników oraz szeroką promocję wydarzeń na portalach społecznościowych i w lokalnej prasie.

Szacunkowy koszt

Z dotacji pokryte zostaną następujące koszty:
- wynagrodzenie sędziów,
- medale i puchary,
- catering dla uczestników imprez,
- nagrody,
- opieka medyczna,
- inne.
Całkowity koszt zadania to 20200 zł, z czego 20000 zł to wnioskowana dotacja

Termin realizacji projektu

01.08.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok