Szczegóły projektu

Numer projektu 64

Dolnośląski Festiwal Teatrów Improwizacji

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 23 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 451

status zgodnie z §6 ust. 2 regulaminu zostanie przeprowadzone losowanie dotyczące projektów

Skrócony opis projektu

Do opinii publicznej dopiero teraz dociera informacja o sztuce improwizacji. Tymczasem na małych scenach naszego regionu od dziesięciu lat prezentują się utalentowani ludzie oddani tej sztuce. Nasze grupy teatralne są zapraszane na ogólnopolskie festiwale i zdobywają tam uznanie. Nasi artyści szkolą się u znanych trenerów z całego świata i przekazują tę wiedzą aktorom z całego kraju. Nadszedł czas, by wyeksponować ten walor życia kulturalnego Dolnego Śląska również w naszym regionie.

Szacunkowy koszt

Największymi kosztami całego festiwalu są:
-Koszt wynajmu sali teatralnej (mogącej pomieścić powyżej 200 osób na widowni, zapewnić odpowiednie zaplecze dla artystów oraz zaplecze, sprzęt nagłaśniający oraz obsługę techniczną).
10 000 zł
-Koszt reklamy (druku, kolportażu, stworzenia oraz emisji reklamy w mediach lokalnych, portale społecznościowe)8 000 zł.
-Koszt administracyjny festiwalu (stworzenie planu festiwalu i koordynacja projektu, rozliczenie projektu) 2 000zł
-koszt realizacji w dniu występu (opieka nad artystami, opieka nad widownią) 2000zł
-rejestracja przebiegu festiwalu (fotograf, kamerzysta) 1000 zł

Występujący artyści nie pobieraliby gaży a środowisko improwizacyjne charakteryzuje duża otwartość do podejmowania pracy wolontaryjnej i pomocy podobnym inicjatywom, co przewidywalnie znacznie zmniejsza koszty tak dużego przedsięwzięcia. Pracę wolontaryjną liczyć tu można jako
Źródłem finansowania projektu będą również bilety, gdyż zakładam że byłaby to impreza biletowana (od 20-40zł za dzień festiwalowy).

Termin realizacji projektu

czerwiec-październik 2018

Komentarz:

pozytywnie - koszty festiwalu do korekty