Szczegóły projektu

Numer projektu 66

Sowiogórski Festiwal Rock&Blues

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 36 500 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 210

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Podstawowym celem Sowiogórskieg Festiwalu Rock&Blues jest przegląd zespołów z dolnego Śląska posiadających w swoim repertuarze utwory rockowe lub i bluesowe wyłonienie zwycięscy festiwalu i nagrodzenie go, zwińczeniem będzie występ gwiazdy wieczoru zaproszonej przez organizatorów, pozostałe zadania to promocja regionu oraz integracja społeczna

Szacunkowy koszt

1- wynajem terenu i zapewnienie zasilania 2000zł
2- scena + nagłośnienie 9000zł
3- ochrona + zabezpieczenie medyczne 5000zł
4- wynajem sanitariatów 1500zł
5- koncert gwiazdy wieczoru 15000zł
6-nagroda dla zwycięscy 2000zł
7- catering dla artystów i wolontariuszy 2000zł

Termin realizacji projektu

15.09.2018

Komentarz:

ok.