Szczegóły projektu

Numer projektu 75

Festiwal Brave Kids 2018 w Wałbrzychu - pokazy artystyczne i warsztaty

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 14 000 zł

kwota dofinansowania 12 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 381

status wybrany

Skrócony opis projektu

Festiwal Brave Kids w Wałbrzychu angażuje różne grupy społeczne i wiekowe,integruje i włącza w lokalne życie kulturalne,wzmacnia współpracę,podnosi kompetencje międzykulturowe wśród mieszkańców regionu wałbrzyskiego.Podczas festiwalu spotykają się dziecięce zespoły artystyczne z całego świata,by w atmosferze przyjaźni i szacunku wymieniać się umiejętnościami i doświadczeniami oraz zaprzyjaźniać się ze sobą.Efektem wspólnych warsztatów są barwne spektakle mieniące się różnorodnością kultur i tradycji.Wiele dzieci pochodzi z grup wykluczanych,skupionych wokół organizacji społeczno-artystycznych,które dzięki sztuce pomagają pozytywnie kształtować ich świat.Poza aspektem edukacyjnym i dodatkowo artystycznym w projekt angażuje się lokalna społeczność–przyjezdne dzieci mieszkają w domach polskich rodzin.Dzieci są goszczone przez lokalne rodziny,które biorą udział w różnych wydarzeniach projektu.To wspaniała lekcja otwartości i wrażliwości dla obu stron.

Szacunkowy koszt

1.wyżywienie dla dzieci podczas warsztatów przez 10dnix40osx15zł=6000zł
2.transport dzieci na wydarzenia (przedstawienia,pokazy,występy)-2000zł
3.pikniki-organizacja=1500zł
4.obsługa akustyczna=1000zł
5.materiały plastyczne na warsztaty=500zł
6.instruktorzy prowadzący warsztaty (2 osoby)=2000zł
7.materiały informacyjno-promocyjne (np.plakaty,foldery)-1000zł

Termin realizacji projektu

16.06.2018-09.07.2018

Komentarz:

ok