Szczegóły projektu

Numer projektu 80

Harc Kultura 2018 – cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, Milickiego oraz Wołowskiego

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 19 800 zł

kwota dofinansowania 19 800 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 213

status niewybrany

Skrócony opis projektu

W trakcie realizacji projektu przez cykl integracyjnych warsztatów twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży, warsztatu harcerskich liderów animatorów kultury oraz festiwalu piosenki zamierzamy spowodować wzrost aktywności i kreatywności uczestników, przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej animowania w środowisku lokalnym lub regionalnym. W odniesieniu do indywidualnego uczestnika warsztatów twórczości chcemy skorygować ich trudności emocjonalne przez kontakt z szeroko rozumianą kulturą, zapoznać ich z teatralnymi formami autoprezentacją, technikami plastycznymi , formami muzycznymi i umożliwić im przeżycie sukcesu.
Cele projektu
Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych
Podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników
Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
Urozmaicenie propozycji kulturalnych dla dzieci , młodzieży osób dorosłych na terenie Powiatu Trzebnickiego, Milickiego i Wołowskiego
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań

Szacunkowy koszt

Zakup drobnych upominków dla najaktywniejszych uczestników warsztatów 50 szt. x30,00zł=1500,00zł

Wyżywienie uczestników warsztatów 450 szt. x 8,00zł=3600,00zł

Nagrody dla uczestników festiwalu 20 szt. x40,00zł=800,00zł

Zakup koszulek projektowych dla uczestników warsztatów twórczości artystycznej 400 szt. x 10 zł=4000,00zł

Zakup materiałów promocyjnych (druk plakatów, dyplomów uczestnictwa, ulotek, zakup rollupy) 1 komplet x 900,00 zł

Zakup materiałów do organizacji warsztatów w tym materiałów papierniczo-biurowych 8 kompletów x 1000,00zł = 8000,00zł

Koszty administracyjne: Koordynator projektu: 1000,00zł
Wszystkie materiały promocyjne będą oznakowane logiem :Aktywny Dolny Śląsk”

Termin realizacji projektu

16.06.2018-31.12.2018

Komentarz:

pozytywnie - do korekty i szczegółowych wyjaśnień pozycje budżetu