Szczegóły projektu

Numer projektu 81

Wędruj z Krzysztofem - kaczawskim szlakiem średniowiecznych malowideł

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 17 000 zł

kwota dofinansowania 12 950 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 76

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Wydarzenie mające na celu przygotowanie trasy, opisanie walorów kulturowych i przyrodniczych (w postaci plansz wystawowych oraz folderu z mapą) a następnie zrealizowanie animowanego spaceru tematycznego z przewodnikami ze Świerzawy do Siedlęcina. Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie wiedzy o zabytkach Gór Kaczawskich ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których znajdują się średniowieczne malowidła (m.in. Świerzawa, Lubiechowa, Wleń, Siedlęcin). Spacer zakończy się przy wieży książęcej w Siedlęcinie, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać koncertu muzyki dawnej i skorzystać z regeneracyjnego poczęstunku. W wieży przygotowana zostanie również dedykowana wystawa, prezentująca obiekty z planowanego Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Malowideł (Jelenia Góra, Mała Kamienica, Siedlęcin, Wleń, Lubiechowa, Świerzawa, Kondratów, Pogwizdów, Bolków, Jawor). Wydarzenie wpisuje się w cykl "Ścieżek dziedzictwa", które mają na celu popularyzację miejsc ważnych historycznie.

Szacunkowy koszt

Opracowanie i przygotowanie merytoryczne tekstów na potrzeby folderu, spaceru oraz plansz wystawowych (wraz z nadzorem merytorycznym) - 1000PLN;
Przygotowanie projektu folderu i plansz wystawowych 800PLN;
Wydruk folderu (ulotki składane A4 do DL dwustronne kreda 135g) - 1000PLN;
Wykonanie plansz wystawowych - 1200PLN;
Wynagrodzenie dla przewodników prowadzących podczas spaceru inauguracyjnego - 1050PLN;
Przygotowanie i montaż wystawy (w tym sztalugi umożliwiające prezentowanie tablic w różnych obiektach) - 1300PLN;
Promocja w mediach i internecie - 900PLN;
Napoje bezalkoholowe na czas trwania spaceru inauguracyjnego - 300PLN;
Posiłek regeneracyjny po zakończeniu spaceru inauguracyjnego (artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe)- 1600PLN;
Koncert muzyki dawnej na zakończenie spaceru inauguracyjnego - 3500PLN;
Obsługa księgowa projektu - 300PLN.

Termin realizacji projektu

16.06.2018 - 31.08.2018

Komentarz:

pozytywnie - do korekty niektóre pozycje budżetu