Szczegóły projektu

Numer projektu 86

Legnickie gry i zabawy sportowe

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 21 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 173

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Legnickie gry i zabawy sportowe to cykl czterech turniejów piłki ręcznej dla dzieci w wieku szkolnym (klasy III-V) oraz rozgrywek sportowych wielobojowych (tzw. wyścigi szeregów) dla dzieci z klas I-III, które rozegrane zostaną w dwóch halach sportowych na terenie Legnicy w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. Aktywnymi uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 7-11 lat, które na co dzień uprawiają aktywnie sport oraz uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, ale nie mają możliwości konfrontacji swoich umiejętności z rówieśnikami z innych szkół oraz z innych miejscowości. Organizacja tego typu rozgrywek stworzy stworzy możliwość nawiązania nowych kontaktów, wypróbowania swoich sił w sportowej rywalizacji z rówieśnikami oraz spędzenia aktywnie wolnego czasu.We wszystkich turniejach i rozgrywkach aktywny udział wezmą rodzice i rodziny uczestników, co stworzy dodatkową możliwość integracji dolnośląskich rodzin.

Szacunkowy koszt

Koszt całkowity realizacji projektu to kwota 21.000 zł
1. Wynajem obiektów sportowych - 200 zł
2. Poczęstunek dla uczestników - 2000 zł
3. Nagrody dla uczestników - 4800 zł
4. Obsługa techniczna (w tym: medyczna, sędziowie, obsługa turniejów) - 3500 zł
5. Zakup sprzętu sportowego (koszulki, piłki, etc.) - 8000 zł
6. Wykonanie baneru promocyjnego – 500 zł
7. Koordynacja, rozliczenie finansowe projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego - 2000 zł
W ramach powyżej określonych pozycji kosztorysowych, wyłoniony Organizator, przeprowadzi działania przygotowawcze do turnieju, promocję i reklamę oraz realizację i rozliczenie projektu. Zapewni również wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% szacunkowej wartości kosztorysowej.

Termin realizacji projektu

01.09.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok