Szczegóły projektu

Numer projektu 87

Siatkówka dla najmłodszych. Zdrowe dziecko - szczęśliwy rodzic.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 21 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 245

status wybrany

Skrócony opis projektu

Dolnośląski Turniej w Siatkówkę to cykl dwóch turniejów w siatkówkę chłopców z klas IV –VIII, które rozegrane zostaną w Legnicy w hali sportowej przy ul. Wierzyńskiego 1 w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. Aktywnymi uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 10-15 lat. Formuła cyklu jest otwarta, a więc udział w obu turniejach mogą brać drużyny reprezentujące kluby sportowe, szkoły, zespoły niezrzeszone z terenu całego Dolnego Śląska. System gier gwarantuje każdej drużynie rozegranie co najmniej sześciu meczów w każdym z turniejów. Turnieje będą zabawą dla uczestników oraz wywołają pozytywne, sportowe emocje, które w późniejszym czasie zaowocują wyczynowym bądź rekreacyjnym uprawianiem sportu.

Szacunkowy koszt

Szacowany koszt realizacji projektu to kwota 21.000 zł, na którą składają się następujące pozycje:
1. Wynajem obiektów sportowych - 200 zł
2. Poczęstunek dla uczestnikow - 2000 zł
3. Nagrody dla uczestników - 4700 zł
4. Obsługa techniczna (w tym: medyczna, sędziowie, obsługa turniejów) - 3600 zł
5. Zakup sprzętu sportowego (koszulki, piłki, etc.) - 8000 zł
6. Wykonanie baneru promocyjnego – 500 zł
7. Koordynacja oraz rozliczenie projektu i przygotowanie sprawozdania końcowego - 2000 zł
W ramach powyżej określonych pozycji kosztorysowych, wyłoniony Organizator, przeprowadzi działania przygotowawcze do turnieju, promocję i reklamę oraz samą realizację i rozliczenie projektu. Zapewni również wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% szacunkowej wartości kosztorysowej.

Termin realizacji projektu

01.09.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok