Szczegóły projektu

Numer projektu 94

ZATAŃCZ Z NAMI

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 25 000 zł

kwota dofinansowania 19 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 91

status niewybrany

Skrócony opis projektu

ZATAŃCZ Z NAMI, to cykl zajęć tańca sportowego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży także dotkniętych niepełnosprawnością z powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego i Wałbrzycha, zwieńczony uczestnictwem w Międzynarodowym Turnieju Tańca Sportowego, zorganizowanym w kompleksie Aqua-Zdrój w Wałbrzychu. Działania są skierowane także do osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych zaś taniec jest formą sportowej aktywności dla każdego. Projekt ma na celu także popularyzację tańca jako aktywności sportowej i zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienia ogólnej sprawności czy rehabilitacji. Taniec jednoczy i zbliża ludzi. Taniec daje relaks jest pełen ruchu. Tańczyć lubi każdy i każdy może być jego uczestnikiem.

Szacunkowy koszt

Kosztami niezbędnymi dla zrealizowania projektu są:
1. ubezpieczenie uczestników i OC prowadzących projektu ...........................................500 zł
2. wynagrodzenie trenerów i instruktorów.....................................................................17 750 zł
3. użytkowanie sal sportowych.............................................................................................4 000 zł
4. opracowanie konspektów zajęć z uwzględnieniem grup zajęciowych.................2 000 zł
5. koszty administracyjne ……………………………………………………………………...…………..750 zł
5. opłaty dot. praw autorskich (m.in.ZAIKS) .........................................................................750 zł
Szacunkowy koszt całkowity ..............................................................................................25 000 zł

Termin realizacji projektu

20.06 - 30.11.2018 r

Komentarz:

ok