Szczegóły projektu

Numer projektu 96

Orientpark - leśna przygoda

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 19 920 zł

kwota dofinansowania 19 920 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 310

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada utworzenie na terenie dwóch obszarów leśnych o łącznej pow. ok 6 km2 Miejsc do turystycznego i sportowego uprawiania orienteeringu, a także dyscyplin pokrewnych tj. rajdów terenowych, geocaching’u itp. Owe tereny nazwaliśmy „Orientparkami”. W tym celu niezbędne jest wykonanie specjalistycznych prac topograficznych i kartograficznych (wg. norm ISOM 2017).
Na zmapowanym obszarze planuje się, a potem ustawia w terenie tzw. punkty kontrolne w postaci drewnianych kołków ze specjalnym oznakowaniem oraz perforatorem (w celu potwierdzania pobytu na punkcie kontrolnym). W wyznaczonym miejscu instaluje się tablicę zawierającą mapę oraz informacje o projekcie i regulamin korzystania z wraz z kodem QR (do pobrania mapy na smartfona). Mapę również będzie można pobrać do klasycznego wydruku na stronach internetowych np. pobliskich pensjonatów, informacji turystycznej Lwówka Śląskiego, Bolesławca, Jeleniej Góry itp. Dostęp do „Orientparków” byłby otwarty i bezpłatny.

Szacunkowy koszt

1. Prace kartograficzne - tj. 1700 zł/ km2 x 6 km2= 10200 zł brutto (umowa o dzieło – z cesją praw autorskich )
2. Wykonanie zaimpregnowanych kołków drewnianych ( 12x12x150 cm) i ich instalacja w lesie = 150 zł/szt. x 32 szt =
4800 zł(umowa zlecenie lub faktura za usługę)

3. Wykonanie tabliczek na słupki
- lampionów biało-pomarańczowych (po 2 szt. na słupek) tj. 64 szt. x 5 zł = 320 zł (faktura)
- logo projektu ( Aktywny Dolny Śląsk). 32 szt.x 5 zł = 160 zł (faktura)

4. Zakup i montaż perforatorów
20 zł/ szt. x 32 szt. = 640 zł (faktura)
5. Projekt graficzny tablicy i mapy – 1000 zł brutto (umowa o dzieło)
6. Wykonanie tablicy z mapami i informacjami do instalacji w terenie wraz z osadzeniem
2 szt. x 1400 zł = 2800 zł.(umowa zlecenie lub faktura)

Kosztorys nie uwzględnia kosztów osobowych przy realizacji projektu, tj. czasu poświęconego na koordynowanie jego realizacji. Np. Zaplanowanie ustawienia punktów kontrolnych oraz wskazania osobistego miejsc do montażu punktów kontrolnych i tablic. Pośredniczenia w realizacji zawierania umów. Podrózy samochodowych w celu realizacji projektu. Czas poświęcony na dokumentację realizacji projektu i sprawozdawczość.

Termin realizacji projektu

20.06 -1.10.2018

Komentarz:

Ryzyko nieotrzymania zezwoleń na instalacje punktów kontrolnych na terenie lasów. Kosztorys do poprawy - zadanie finansowane w 100% z dotacji