Szczegóły projektu

Numer projektu 107

Bielawska Gala Integracyjna

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 459

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 18 500 zł

z innych źrodeł 2 000 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

Bielawska Gala Integracyjna, czyli integracja Poprzez sztukę! Wydarzenie ma na celu przełamywanie barier i stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Występy dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych staną się znakomitą platformą współpracy i aktywizacji, tworząc nowe możliwości rozwoju. Gala będzie rewelacyjnym widowiskiem dla publiczności umożliwiającym zaprezentowanie dokonań, sukcesów i talentów osób z niepełnosprawnościami przed szerszą publicznością.

Termin realizacji projektu

2019-10-26 - 2019-10-26