Szczegóły projektu

Numer projektu 109

Kultura wciąga w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 301

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 000 zł

budżet 21 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: Kultura wciąga w Gminie Oborniki Śląskie to cykl pięciu imprez na terenach wiejskich w Gminie Oborniki Ślaskie oraz warsztaty artystyczne. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku na wsiach w Gminie Oborniki Śląskie. Odbiorcami działań projektowych będzie ponad 2000 mieszkańców Dolnego Śląska. Organizacja wydarzeń kulturalnych na wsiach jest konieczna, bowiem mieszkańcy tych terenów mają utrudniony dostęp do instytucji kultury. Osoby biorące udział w działaniach projektowych będą miały możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej zaoferowanej przez lokalne stowarzyszenia, które bez środków z dotacji nie mogłyby zorganizować planowanych inicjatyw.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31