Szczegóły projektu

Numer projektu 121

Sporty wodne i aktywny wypoczynek ponad podziałami

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 263

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 000 zł

budżet 21 000 zł

Skrócony opis projektu

Sporty wodne i aktywny wypoczynek ponad podziałami to projekt na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie poprzez działania rekreacyjne i sportowe nad akwenami wodnymi. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, a uczestnicy wywodzić się będą z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi. Planujemy zorganizowanie dwóch imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym nad dwoma akwenami wodnymi tj. na terenie legnickiego kąpieliska Kormoran i nad jeziorem kunickim w okresie od lipca do października 2019 r. Uczestnicy będą mieli okazję popływać żaglówkami i motorówkami, wziąć udział w zmaganiach sportowych takich jak: turniej piłki nożnej plażowej, turniej tenisa stołowego, rzut piłką do kosza, przeciąganie liny, ringo, badminton, etc.

Termin realizacji projektu

2019-07-08 - 2019-11-30