Szczegóły projektu

Numer projektu 129

NIEPEŁNOSPRAWNI – RÓŻNE POTRZEBY, RÓŻNE PRAWA

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 711

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 000 zł

budżet 21 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację otwartego pikniku „Niepełnosprawni – różne potrzeby, różne prawa” skierowanego dla mieszkańców Dolnego Śląska, którego celem będzie uświadomienie społeczeństwu i decydentom potrzeb i problemów dużej grupy społecznej, jaką są niepełnosprawni i inwalidzi. Podczas pikniku odbędą się występy grup artystycznych oraz zespołów muzycznych. Program zakłada zorganizowanie zabaw ruchowych oraz wspólne warsztaty muzyczne.
Przewidziane są także dodatkowe zadania tj.: warsztaty integracyjne o charakterze ruchowym, w których udział wezmą osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawne. Warsztaty odbędą się na basenie oraz w salach do ćwiczeń.
Ponadto zorganizowany będzie jednodniowy wyjazd plenerowy, którego celem będzie aktywne, ruchowe spędzenie czasu przez osoby niepełnosprawne wraz z osobami pełnosprawnymi i ich integracja. Miejsce wyjazdu będzie określone dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym wśród grupy docelowej.

Termin realizacji projektu

2019-07-15 - 2019-12-15