Szczegóły projektu

Numer projektu 137

...o szacunek dla RZEMIOSŁA

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon jeleniogórski

rodzaj rzemiosło

kwota dofinansowania 10 000 zł

z innych źrodeł 2 600 zł

budżet 12 600 zł

Skrócony opis projektu

Ten projekt poprzedza duże przedsięwzięcie, które ma zwieńczyć wieloletnie inicjatywy obywatelskie związane z XVI-wiecznym Dworem Czarne w Jeleniej Górze.
W toku rewaloryzacji i rewitalizacji Dworu wypracowana została idea nadania zespołowi folwarczno-dworskiemu funkcji związanych z rzemiosłem i wobec rzemiosła służebnych.
Bowiem ta sfera ludzkiej aktywności wymaga dziś wsparcia. Dwa główne moduły centrum to wszechnica kształcąca rzemieślników dla renowacji zabytków i współpracujący z nią Dział Rzemiosła (niezbyt odległego) Muzeum Karkonoskiego. Te plany popiera wiele środowisk, ekspertów i instytucji.
Zakładamy, że to ważne dla Regionu przedsięwzięcie inwestycyjne, powinno być zrealizowane do 2023 roku. Ale to wymaga wyprzedzających prac studialnych, konsultacji, uzgodnień i sprecyzowania programu funkcjonalno-użytkowego przyszłego Centrum, co będzie łączone z aktywną popularyzacją idei centrum.
I to właśnie jest treścią niniejszego projektu.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31

Komentarz:

Po analizie odowłania i ponownej analizie projektu, stwierdza się, że zaproponowane zadanie w całości służy opracowaniu koncepcji projektu inwestycyjnego i należy uznać, że w związku z tym jest jego pierwszą fazą. Projekt ma charakter inwestycyjny, co nie jest zgodne z Regulaminem Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego §2, ust. 6.