Szczegóły projektu

Numer projektu 15

ABC CERAMIKI DLA SENIORÓW – GLINIANE WĘDRÓWKI W GMINIE GAWORZYCE

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 516

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 2 000 zł

budżet 22 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: ABC CERAMIKI DLA SENIORÓW - GLINIANE WĘDRÓWKI W GMINIE GAWORZYCE to cały cykl warsztatów, które odbędą się na terenie Gminy Gaworzyce (10 miejscowości) w okresie jesiennym. Prowadzić je będzie instruktor, artystka, która z pasją i zaangażowaniem wprowadzi seniorów w świat ceramiki.
Głównym celem projektu pn.: ABC CERAMIKI DLA SENIORÓW – GLINIANE WĘDRÓWKI W GMINIE GAWORZYCE jest aktywizacja kulturalno-społeczna seniorów oraz ich integracja wokół sztuki i tradycji ceramicznych. Zaprezentowane przez nas warsztaty dla seniorów pozwolą na podniesienie samooceny ludziom starszym i samotnym. Stworzą sytuację, w której każdy uczestnik będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-12-31