Szczegóły projektu

Numer projektu 158

Promujemy życie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 392

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon jeleniogórski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 700 zł

budżet 20 700 zł

Skrócony opis projektu

"Promujemy Życie" to cykl prezentacji prowadzonych przez ratowników medycznych oraz harcerskich instruktorów. Akcja ma uzmysłowić uczestnikom jak łatwo w 3-4 krokach doprowadzić do przywrócenia akcji serca. Podobnie jest w sytuacji stosowania manewru (chwytu) Heimlicha (przy zadławieniach). Nagłe ustanie akcji serca oraz zadławienia to najczęściej występujące wypadki mogące skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią poszkodowanego. Dzięki zaplanowanemu cyklowi 10 eventów pragniemy dotrzeć z tą cenną wiedzą do jak największej grupy ludzi. Poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjną mamy zamiar uświadomić dużej części społeczeństwa, że niejednokrotnie sami (dzięki prostym umiejętnościom) możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętność reagowania w potrzebie oraz niesienia pomocy to jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31