Szczegóły projektu

Numer projektu 160

Bezpieczna Aktywizacja Seniorów

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon miasto Wrocław

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 4 000 zł

budżet 24 000 zł

Skrócony opis projektu

"Bezpieczna Aktywizacja Seniorów" (w skrócie BAS) jest projektem, którego celem jest zachęcenie i pomoc osobom po 60 roku życia w podjęciu aktywności fizycznej w bezpieczny dla ich zdrowia sposób. Wykorzystując zalecaną przez fizjoterapeutów bezpieczną formę ruchu na świeżym powietrzu - Nordic Walking oraz najnowsze zdobycze technologii, w tym: aplikacje na telefon, aplikację internetową oraz komunikację elektroniczną, projekt BAS wspomoże lekarza i trenera w profilaktyce zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej wśród seniorów miasta Wrocław.
Wierzymy, że wdrażając projekt BAS, przyczynimy się do polepszenia zdrowia, samopoczucia oraz do wzrostu formy Wrocławian biorących w nim udział. W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-09-30

Komentarz:

Tworzenie aplikacji internetowej i telefonicznej nie jest zadaniem województwa w zakresie działań na rzecz seniorów. Koszty związane ze stworzeniem Webaplikacji i strony internetowej, aplikacji na telefon wynoszące w sumie 12 tys. zł nie są adekwatne do planowanych działań i założonych rezultatów. Trening Nordic Walking dla seniorów może być wykonany z udziałem darmowych aplikacji, które są ogólnodostępne.