Szczegóły projektu

Numer projektu 161

AKTYWNY WOLONTARIUSZ

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 740

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 000 zł

budżet 21 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i opracowanie programu szkoleń i kursów skierowanych dla grupy wolontariuszy – młodzieży z Dolnego Śląska. Zdobyte umiejętności mają być wykorzystane podczas wszelkiego rodzaju festynów i otwartych imprez społecznych, dzięki zdobytym kwalifikacjom. Uczestnicy programu nabędą dodatkowe umiejętności: animowanie zabaw, prowadzący gier dla dzieci, pierwsza pomoc, umiejętności miękkie z zakresu nawiązywania współpracy z innymi podmiotami.
Projekt w drugiej fazie zakłada nawiązanie współpracy z JST, NGO, szkołami celem czynnego włączenia się grupy wolontariuszy do organizacji lokalnych imprez społecznych i ich wsparcia własną pracą. Aktywna praca młodzieży na cele społeczne i nawiązywanie współpracy w środowisku społeczników to jeden z kluczowych przejawów społeczeństwa obywatelskiego. Praca wolontariuszy będzie realnie wpływać na lokalne środowisko i je kreować. Jakość wydarzeń sportowych, kulturalnych, szkolnych podniesie się.

Termin realizacji projektu

2019-07-20 - 2019-12-22