Szczegóły projektu

Numer projektu 162

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - POLKOWICE

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 45

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

2 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - POLKOWICE.

W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 3 podróże dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im seniorów (1.dziecko-1.senior) po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci regionalnych produktów kulinarnych i wyjątkowych roślin. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wszystko to, co zobaczą i przeżyją uczestnicy wyprawy, zostanie udokumentowane i udostępnione w sieci na specjalnie stworzonych kontach / kanałach, tak, żeby cieszyć się pięknem Dolnego Śląska mogli również ci, którzy z różnych powodów nie mogą podróżować. Z każdej wyprawy przywiezione zostaną nasiona / szczepki roślin - zasadzimy je w placówkach oświatowych.
Jedna wyprawa to wyjazd ok 50 osób.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31