Szczegóły projektu

Numer projektu 17

Seniorzy na plus. Cykl warsztatów artystycznych.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 665

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 000 zł

budżet 21 000 zł

Skrócony opis projektu

„Seniorzy na plus. Cykl warsztatów artystycznych” to projekt skierowany do osób nieaktywnych zawodowo - seniorów , które w ramach działań kreatywnych, realizowanych od września do grudnia 2019 (16 spotkań) będą mogły zagospodarować swój wolny czas, w tym odnaleźć pasje związane ze sztuką. Warsztaty realizowane pod okiem wykwalifikowanego instruktora – plastyka, pozwolą, dzięki cyklicznym zajęciom, zdobyć wiedzę i umiejętności związane z rysunkiem i techniką dekoratorską - decoupagem, której zaletą jest nie tylko twórcze i estetyczne, ale też praktyczne zastosowanie.

Termin realizacji projektu

2019-08-12 - 2019-12-31