Szczegóły projektu

Numer projektu 170

KSIĄŻKA: PUBLICZNOŚĆ TEATRU POLSKIEGO we WROCŁAWIU/ FENOMEN

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 97

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon miasto Wrocław

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 59 050 zł

budżet 79 050 zł

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy powstania książki pt: Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu/Fenomen. Profesjonalnej publikacji o absolutnie bezprecedensowym, niespotykanym w żadnym innym miejscu w kraju i unikalnym w świecie - wrocławskim i dolnośląskim fenomenie oddolnego ruch obywatelskiego, który zaangażował tysiące ludzi z Polski, Europy i świata w obronie artystycznej rangi Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz jego wspólnotowej idei - wolności myślenia i tworzenia.
Publikacja dokumentuje (rzetelnie tekstowo i bogato zdjęciowo) tę ponad trzyletnią historię społecznego zaangażowania oraz, co najważniejsze - rejestruje kolejne etapy pozytywnych przemian, jakie następowały/następują w relacjach z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, dzięki którym możliwe staje się zbudowanie - właśnie tu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - nowych standardów zarządzania kulturą; standardów które mogą posłużyć innym ośrodkom w kraju i na świecie jako nowoczesny, społecznościowy, obywatelski model.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31