Szczegóły projektu

Numer projektu 173

Góry bezpieczne

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 700

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon jeleniogórski

rodzaj turystyka

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas górskich wycieczek. Turyści (indywidualni i zorganizowane grupy) bardzo często zaniedbują podstawowe zasady bezpiecznych zachowań na szlakach. Niefrasobliwie mogą one skutkować wypadkami, czasem też doprowadzić do tragedii. Dzieki organizacji górskich imprez (rajdów) połączonych z prelekcjami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na szlakach mamy nadzieję podnieść świadomość turystów w kwestii dbałości o siebie i innych uczestników eskapad. Cel pragniemy osiągnąć poprzez podniesienie świadomości turystów oraz umieszczenie dodatkowego oznakowania na szlakach, które pomoże określić miejsce w którym sie aktualnie znajdujemy (bez pomocy urządzeń elektronicznych).

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31