Szczegóły projektu

Numer projektu 174

SENIORZY W OBIEKTYWIE

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon jeleniogórski

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 17 700 zł

z innych źrodeł 1 800 zł

budżet 19 500 zł

Skrócony opis projektu

Projekt multimedialny na rzecz seniorów, realizowany przez lokalnych fotografów. Wleń, to jedno z mniejszych miasteczek w Polsce, którego liczba mieszkańców drastycznie maleje. Odchodzą ludzie, którzy wydawało się, że byli i będą tu zawsze. Seniorzy, z różnych powodów, wycofują się z aktywnego życia, a osamotnienie i brak nowych bodźców sprawia, że odchodzą od nas zbyt szybko. Chciałbym zatrzymać ten proces, choć na chwilę, choćby na czas trwania projektu. Projekt będzie realizowany we Wleniu, z grupą 20 seniorów we wrześniu 2019 r. Za pomocą portretów, poważnych, ale również ukazujących np. zajmowanie się swoim hobby, zatrzymane zostaną w kadrze osoby, które były ważnymi postaciami dla miasta i dla nas - mieszkańców. Zostaną nagrane wspomnienia dotyczące ich osiedlania we Wleniu, ważnych chwil w ich życiu i życiu naszego miasta, ich pasje i marzenia. Projekt pozwoli na ich integrację, a utrwalone wspomnienia zatrzymają obraz dni minionych i obecnych w formie wystawy zdjęć i nagrań.

Termin realizacji projektu

2019-09-01 - 2019-09-30

Komentarz:

Nieadekwatność kosztów do planowanych działań i założonych rezultatów. W projekcie weźmie udział 20 seniorów, ponadto zdjęcia będą wykonywać profesjonalni fotografowie, którzy posiadają swój sprzęt. Niezasadne jest kupowanie sprzętu fotograficznego za 13 300 zł, w tym 11 500 zł z dotacji.