Szczegóły projektu

Numer projektu 175

Od pomysłu przez realizację do nowoczesności

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon wałbrzyski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 4 600 zł

budżet 24 600 zł

Skrócony opis projektu

Plastyka jest dziedziną sztuki, który stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku. Praca z uczniem o specyficznych uzdolnieniach plastycznych, jak i dziećmi nie mającymi uzdolnień daje nauczycielom szczególną satysfakcję. Wysiłek i zaangażowanie w doskonalenie metod pracy z uczniem uzdolnionym, a czasem wybitnym, są wielokrotnie nagradzane i dają zauważalne efekty. Projekt ma na celu wyszukanie kreatywnego rozwiązania dla uczniów chcących poszerzać swoje umiejętności plastyczne.

Termin realizacji projektu

2019-08-12 - 2019-12-31

Komentarz:

Po analizie odwołania stwierdza się, że projekt zawiera koszty, które nie są adekwatne do planowanych działań i założonych rezultatów. Niezasadne jest nabywanie sprzętu w postaci drukarki ploterowej z ostrzami oraz programem, laptopa i tabletu za łączną kwotę 12 000 zł.