Szczegóły projektu

Numer projektu 179

Relaksujące Podróże Melomana Odkrywcy

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 211

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 18 000 zł

z innych źrodeł 21 000 zł

budżet 39 000 zł

Skrócony opis projektu

„Relaksujące Podróże Melomana Odkrywcy” to cykliczny program kulturalny, realizowany w interesujących pod względem turystyki kulturalnej wybranych, wyjątkowych miejscach Dolnego Ślaska - w pierwszej kolejności w powiatach najbliższych Wrocławia - ze szczególnym podkreśleniem ich walorów naturalnych i atrakcji kulturalnych, oryginalnych dla danego miejsca.
Celem programu jest:
- wzmocnienie rozwoju turystyki kulturalnej (głównie weekendowej) w regionie poprzez zainteresowanie prezentowanymi miejscami i ich oryginalną działalnością kulturalną
- pobudzenie rozwoju regionalnej twórczości kulturalnej poprzez jej promocję
- inspirowanie całego regionu do opracowywania mapy cyklicznych wydarzeń kulturalnych
- zainteresowanie mieszkańców regionu systematycznym udziałem w wydarzeniach kulturalnych
- dalsze ożywianie działalności gospodarczej regionu dzięki wzrastającemu ruchowi turystycznemu

Termin realizacji projektu

2019-08-03 - 2019-09-28