Szczegóły projektu

Numer projektu 31

Trenuj karate dla zdrowia!

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 443

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon miasto Wrocław

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 200 zł

budżet 20 200 zł

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zorganizowanie 8 spotkań sportowych na terenie Wrocławia oraz wypromowanie sztuki karate, jako formy aktywności prozdrowotnej, przyczyniającej się do komplementarnego rozwoju fizycznego i psychicznego.
Dodatkowo, spotkania mają przełamywać negatywne stereotypy postrzegania sztuki karate, jako postawy sprzecznej społecznie i uzmysłowić (poprzez przekaz ogólny), że karate nie jest formą agresji, lecz sportem wzmacniającym kondycję psychofizyczną, budującym zdrowsze ciało i silniejszy umysłu, a także poczucie własnej wartości.
W cyklu powyższych spotkań, sztuka karate zostanie przybliżona wraz z jej prozdrowotnymi walorami. Warsztaty obejmować będą m.in: prelekcję o historii karate wraz z prezentacją multimedialną, przedstawienie ćwiczeń i technik oraz treningiem pokazowym z mistrzami karate z Dolnego Śląska (wraz z możliwością uczestniczenia).
Podczas realizacji projektu powstanie krótki film multimedialny promujący ideę projektu.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31