Szczegóły projektu

Numer projektu 45

Rękodzieło tradycyjne, pokolenia razem

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 2034

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj rzemiosło

kwota dofinansowania 10 000 zł

z innych źrodeł 600 zł

budżet 10 600 zł

Skrócony opis projektu

Realizacja serii warsztatów z rękodzieła tradycyjnego. Projekt mający na celu podtrzymanie tradycji wykonywania przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, realnego wprowadzania ich do użytkowania oraz lokowania w otoczeniu wystroju gospodarstwa domowego oraz w lokalnych instytucjach (GOK, Urząd Gminy itp). Realizacja inicjatywy wspiera integrację pokoleń pośród społeczności wiejskich co w zróżnicowanym światopoglądzie i podejściu do dnia codziennego pozwoli podczas warsztatów wyzwolić pozytywną energię i przekazać wymianę doświadczeń w odwzorowanych wykonanych dewocjonaliach i przedmiotach użytkowych.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31