Szczegóły projektu

Numer projektu 46

Aktywny senior w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 1731

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 250 zł

budżet 20 250 zł

Skrócony opis projektu

Zadanie polegać będzie na promocji aktywności osób starszych poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów, wyjazdów edukacyjno-kulturowych, spotkań ze specjalistami oraz wspólnej pracy na rzecz polepszenia jakości życia osób starszych. Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 60+ z terenów wiejskich Gminy Oborniki Śląskie. Działania projektowe zostaną przeprowadzone w okresie od VII-XII 2019r. W ramach zadania przeprowadzone zostaną działania podnoszące samoocenę seniorów poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną oraz spotkania z kulturą i sztuką. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne i kulinarne.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31