Szczegóły projektu

Numer projektu 53

SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 855

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

NAZYWAM SIĘ MIECZYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI. KIERUJĘ STOWARZYSZENIEM CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE. ORGANIZACJA DZIAŁA W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-SPOŁECZNYM SKUPIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRACUJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW W GŁOGOWIE. ZADANIE, KTÓRE CHCEMY WSPÓLNIE ZREALIZOWAĆ MA ZASPOKOIĆ POTRZEBY ON I ICH OPIEKUNÓW W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ.
PROPONUJEMY 200 ON I OPIEKUNOM UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W KONKURENCJACH DOSTOSOWANYCH DO ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: GRA W BULE, RZUTKI DARTA, NORDIC WALKING, GRA MIEJSKA, STRZELANIE, ZESTAW SPECJALISTYCZNYCH KONKURENCJI DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU.
AKTYWNOŚĆ SPORTOWA JEST BARDZO ATRAKCYJNĄ FORMĄ REHABILITACJI, STYMULUJE WIELE ZBAWIENNYCH DLA ZDROWIA PROCESÓW WSPOMAGAJĄCYCH ODNOWĘ I REGENERACJĘ ORGANIZMU, WYWOŁUJE KORZYSTNE ZMIANY W PSYCHICE POWODUJĄCE WZROST SAMOOCENY, WIARĘ WE WŁASNE SIŁY, PRZECIWDZIAŁA DEPRESJI, POZWALA NA BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z OTOCZENIEM I WPŁYWA NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-10-31