Szczegóły projektu

Numer projektu 55

BE TOGETHER- PROJEKT INTEGRACYJNO-TWÓRCZY Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 904

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 2 000 zł

budżet 22 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt Be Together w Wałbrzychu to pogłębiona integracja społeczna, wspólne działanie przeciw wykluczeniu, na rzecz inności i równego dostępu do kultury, sztuki oraz wspieranie sztuki integracyjnej. Projekt powstał z potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które chcą żyć aktywnie, korzystać z różnych możliwości, doświadczać to, co dotychczas było dla nich trudne, mieć możliwość szerszego korzystania z życia kulturalnego, dzielić się umiejętnościami i poznawać nowych ludzi. W projekcie biorą udział także osoby pełnosprawne otwarte na nowe wyzwania, gotowe pokonać własne obawy i przełamywać stereotypy. To kilkumiesięczne działanie składa się z różnych form warsztatowych, gdzie wykorzystane są innowacyjne narzędzia artystyczne, które burzą bariery, prowadzą do integracji i budują relacje międzyludzkie. Be Together to długi, dogłębny i piękny proces, który ma na dłużej wpisać się w życie uczestników i twórców projektu oraz pozytywnie wpłynąć na odbiorców bezpośrednich i pośrednich.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31