Szczegóły projektu

Numer projektu 56

AKADEMIA DZIECI ŚWIATA – PROJEKT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 764

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 2 000 zł

budżet 22 000 zł

Skrócony opis projektu

Wałbrzyski projekt edukacyjno-artystyczny to kilkumiesięczny cykl zajęć warsztatowych przeznaczony dla dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wałbrzyskiej.Uczestnicy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych,artystycznych,integracyjnych,interdyscyplinarnych.Projekt ma ważne wartości edukacyjne i artystyczne,które przedstawiane są w sposób innowacyjny i pokierowane są potrzebami dzieci i młodzieży.Elementy projektu powodują,że uczestnicy mają możliwość rozwijania zdolności,poznawania nowych umiejętności i wiedzy,a także uczą się większej otwartości wobec siebie i innych.Poprzez wdrażanie odpowiednich metod oraz narzędzi (jak np.warsztaty artystyczne,zabawy,gry,język sztuki) prowadzimy do poznawania i integracji kulturalno-społecznej.Działania w projekcie wiążą się z działaniami pobudzającymi kreatywność uczestników,powodujące aktywizację na wysokim poziomie ze strony twórczej i są skierowane do różnych grup wiekowych oraz pochodzących z różnych środowisk społecznych.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31