Szczegóły projektu

Numer projektu 65

Bliżej siebie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 218

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 2 250 zł

budżet 22 250 zł

Skrócony opis projektu

Projekt „Bliżej siebie” to oddolna inicjatywa mieszkańców gminy Miłkowice zakładająca stworzenie warunków umożliwiających rozwój turystyczny regionu, z nastawieniem na lokalność. To szansa rozpoczęcia wspaniałych inicjatyw, zacieśnienie relacji w trakcie prowadzenia działań miękkich pomiędzy społecznościami ukazując wartość Ludzie – Region. To niebanalny przewodnik, który nie ukazuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Gmina ma duży potencjał turystyczny, ale zupełnie nie odkryty. Zależy nam na uświadomieniu naszych 16 sołectw, że warto dostrzec niewykorzystany potencjał tkwiący w naszej małej lokalnej Ojczyźnie. Pragniemy poprawić wizerunek miejscowości jako wsi, które rozwijają się pod względem turystycznym, co przełoży się na wzmocnienie lokalnych więzi i solidarności poprzez zaproponowane działania.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-11-30